Koei-Tecmo | Chung Tử Đơn | Uncle Buck (season 1)Right side